Điều khoản và thanh toán

Thời hạn khoá học là vĩnh viễn, khánh hàng có thể thực hiện mua và thanh toán online trực tiếp trên web và khoá học sẽ được kích hoạt theo tài khoản email của bạn ngay lập tức.

Nếu khách hàng không quen với thanh toán online hoặc không có internet banking thì có thể chuyển khoản trực tiếp vào một trong các tài khoản dưới đây với nội dung [email], [điện thoại]

Liên hệ Điện thoại - zalo 0997447447 nếu gặp vướng mắc

Tin học Thế Hệ Mới, 12b Nguyễn Đức Cảnh, phường An Bình, Buôn Hồ, Đăk Lăk

  1. Tải khoản 1: Số tk: 0101391424, ngân hàng đông á, Chủ tải khoản Hoàng Tiến Dũng (chi nhánh Buôn Hồ, Đăk Lăk)
  2. Tài khoản 2: Số tk: 0231000629200, Ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Hoàng Tiến Dũng (chi nhánh Buôn Hồ, Đăk Lăk)
  3. Tài khoản 3: Số tk: 101000482891, Ngân hàng Viettinbank, Chủ tài khoản Hoàng Tiến Dũng (chi nhánh Buôn Hồ, Đăk Lăk)
  4. Tài khoản 4: Số tk: 5208205209820 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), chủ tài khoản Huỳnh Thị Phượng (chi nhánh Buôn Hồ, Đăk Lăk)
  5. Tài khoản 5: Số tk: 177175079, Ngân hàng Á châu (ACB), chủ tài khoản Huỳnh Thị Phượng (chi nhánh Buôn Hồ, Đăk Lăk)
  6. Tài khoản 5: Số tk cũng là số điện thoại: 0997447447, Ngân hàng Quân Đội (Mb) Chủ tài khoản Hoàng Tiến Dũng, Chi nhánh Đăk Lăk (chi nhánh Buôn Hồ, Đăk Lăk)
  7. Tài khoản 5: Số tk: 7420155559999, Ngân hàng Quân Đội (Mb) Chủ tài khoản Hoàng Tiến Dũng, Chi nhánh Đăk Lăk (chi nhánh Buôn Hồ, Đăk Lăk)