Chính sách bảo mật

vnfix đã được cấp chứng chỉ bảo mật theo chuẩn htpps://, quý khách có thể nhìn thấy biểu tượng ổ khoá bên cạnh tên miền vnfix.vn