Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Phần mềm hỗ trợ tuyển quân

Cơ bản cho người mới bắt đầu 0(0 Xếp hạng) 3 Học viên trong khóa Vietnam
Tạo bởi Quản Trị
Cập nhật lần cuối Fri, 03-Jun-2022
+ Xem thêm
Tổng quan về khóa học

Bạn sẽ học những gì?

 • Sử dụng thành thạo phần mềm Hỗ trợ tuyển quân
Yêu cầu
 • Máy tính, điện thoại hoặc Ipad
Nội dung chương trình khóa học
20 Bài học 00:48:12 giờ
GIỚI THIỆU CHUNG
3 Bài học 00:16:23 giờ
 • Giới thiệu một số tính năng cơ bản trực tiếp trên phần mềm
  00:16:23
 • Tổng quan về phần mềm
  00:00:00
 • Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng
  Xem thử .
CÀI ĐẶT, THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG
2 Bài học 00:00:00 giờ
 • Hình thức 1: Sử dụng trên môi trường trực tuyến
  Xem thử .
 • Hình thức 2: Sử dụng trên môi trường máy tính không kết nối mạng
  Xem thử 00:00:00
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
4 Bài học 00:31:49 giờ
 • Thêm mới, phân loại, đăng ký, quản lý công dân
  Xem thử 00:12:34
 • Hướng dẫn thực hiện Xét duyêt, sơ tuyển, khám tuyển, và gọi nhập ngũ
  Xem thử 00:14:23
 • Quản lý và xử lý vi phạm, Lập lịch nhắc nhở công việc
  Xem thử 00:04:52
 • Kết xuất danh sách và mẫu biểu báo cáo ngành Quân lực
  Xem thử .
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN
6 Bài học 00:00:00 giờ
 • Luật Nghĩa vụ quân sự
  Xem thử .
 • Quy trình thực hiện công tác tuyển quân
  Xem thử .
 • Nghị định 13 của chính phủ về công tác ĐKNVQS
  Xem thử .
 • Nghị định 120 về xử lý vi phạm
  Xem thử .
 • Thông tư 95 hướng dẫn nghị định 120
  Xem thử .
 • Thông tư 148 hướng dẫn tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ
  Xem thử .
MẪU BIỂU CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN
5 Bài học 00:00:00 giờ
 • Kê khai bảo hiểm y tế Quân nhân
  Xem thử .
 • Lệnh gọi đăng ký NVQS
  Xem thử .
 • Mẫu giấy chứng nhận Đăng ký NVQS
  Xem thử .
 • Giấy giới thiệu di chuyển ĐKNVQS
  Xem thử .
 • Phiếu sức khỏe tự khai khi đăng ký NVQS
  Xem thử .
+ Xem thêm
Khóa học cùng chuyên đề
00:00:00 giờ
Updated Sun, 23-Feb-2020
0 16 Miễn phí
00:02:22 giờ
0 0 500000₫
00:11:15 giờ
0 3 10000₫
Về người dạy

Quản Trị

Trang facebook

5 Nhận xét | 284 Học viên | 2 Các_khóa_học
Phản hồi của người học
0
0 Nhận xét
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Nhận xét

Miễn phí
Bao gồm:
 • 00:48:12 giờ Bài giảng theo yêu cầu
 • 20 Bài học
 • Học được trên điện thoại thông minh
 • Truy cập không thời hạn
 • So sánh với khóa học khác