Starting from Miễn phí
Đăng ký học
Learn more
Has discount
Made in

Bengali
Last updated at

Sun, 23-Feb-2020
Cấp độ
Cơ bản cho người mới bắt đầu
Total lessons

2
Total duration

00:00:00 giờ
Number of reviews

0
Total enrolment

16
Avg rating
Mô tả ngắn
Cảm xúc là một thành phần quyết định cuộc đời của chúng ta. Khoá học quản trị cảm xúc giúp bạn có một cuộc sống tích cực để có chất lượng cuộc sống tốt hơn
-
-
Yêu cầu
  • Đã tham gia khóa học 1
Đạt được
  • Nhận ra tiêu cực xuất phát từ bên trong
  • Nắm được các cách giải phóng cảm xúc tiêu cực
  • Thay đổi môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến cảm xúc
  • Mọi người hiểu nhau hơn, điều khiển cảm xúc để có chất lượng sống tốt hơn
//send gift when already purchased by user