Compare with 1 courses

Lập trình Android từ cơ bản đến thành thạo

Lập trình Android từ cơ bản đến thành thạo

Miễn phí

Học lập trình Android toàn tập tạo dựng một kiến thức vững chắc để học viên có thể tự vận hành các ứng dụng trên Appstore một cách nhanh chóng

Learn more
Has discount
Expiry period Lifetime
Made in Bengali
Last updated at Thu Feb 2020
Cấp độ
Cơ bản cho người mới bắt đầu
Total lectures 0
Total quizzes 0
Total duration
Total enrolment 34
Number of reviews 0
Avg rating
Mô tả ngắn Học lập trình Android toàn tập tạo dựng một kiến thức vững chắc để học viên có thể tự vận hành các ứng dụng trên Appstore một cách nhanh chóng
Đạt được
  • Có thể kiếm tiền ngay trong khi học nhờ những dự án do chính tay bạn làm
  • Tự xây dựng nhóm để có thể nhận dự án outsource từ các trang Freelancer
  • Xây dựng ứng dụng Clone Mp3.Zing.Vn; Webservice - Xây dựng cửa hàng bán quần áo
  • Kiếm tiền thông qua các cách chạy quảng cáo AdMob , Aripush hay StartApp
  • Tìm hiểu phương thức Random; Animation và Game bằng Animation; ListView trong Android...
  • Xin được việc mà không cần bằng cấp với những kiến thức và kỹ năng được cung cấp
Yêu cầu
  • Đã học ngôn ngữ C
  • Có tư duy lập tình hướng đối tượng